Mijn klanten

Begeleiding voor het versterken van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van mensen, teams en organisaties

Mijn klanten zijn mensen, teams en organisaties die door middel van coaching, teamcoaching, intervisie, sparring of training willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei of die van hun collega's of teamleden voor meer plezier, zelfvertrouwen en succes in hun werk en leven om de afdelings- team- of organisatiedoelen te halen.

Zij willen als professional, team of organisatie ontspannen en krachtig functioneren, communiceren, samenwerken en/of leidinggeven met hun teamleden, collega’s, klanten en andere belanghebbenden. Daarvoor willen ze investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei om ontspannen en met meer impact te functioneren, samen te werken, communiceren en leiding te geven.

Zij willen bijvoorbeeld:

 • Effectief communiceren met hun klanten of collega's en hun impact vergroten
 • Assertief communiceren met hun medewerkers, collega's, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden
 • De werksfeer verbeteren 
 • De kwaliteiten van de individuele medewerkers of het team in kaart laten brengen door een professional zodat de organisatie deze optimaal kan benutten 
 • Meer rust en ontspanning voor zichzelf creëren door beter om te gaan met werkdruk, stress, perfectionisme, controle loslaten of juist touwtjes in handen nemen  
 • Hun zelfvertrouwen ontwikkelen in hun werk of hun kwaliteiten ontdekken en leren inzetten in hun werk
 • Onafhankelijk en krachtig leren keuzes te maken besluiten te nemen
 •  Effectief (mensgericht of resultaatgericht) leidinggeven
 • Zichzelf professioneel leren profileren en hun professionele zichtbaarheid leren vergroten
 • Als nieuw team leren samen te werken en als bestaand team zich professioneel  verder ontwikkelen 
 • Constructief vergaderen
 • Constructief feedback geven en ontvangen en omgaan met weerstand
 • In kaart brengen van de doelstellingen van de afdeling of organisatie en hoe deze te bereiken

Mijn klanten zijn zijn professionals, teams en organisaties binnen meerdere niveaus in de organisatie. Zij zijn te vinden in het bedrijfsleven, bij non-profitorganisaties, in het onderwijs, in de zorg, binnen het MKB of zijn zelfstandig ondernemer. Ze hebben allemaal gemeen dat ze professionals zijn en expert in hun vakgebied en dat zij, hun team en/of organisatie willen laten begeleiden met hun persoonlijke  ontwikkeling en professionele groei.

Dankzij coaching, teamcoaching, training, een workshop, intervisie of door mij te gebruiken als sparringpartner verdiepen zij hun kennis, kunde en inzichten en leren zij op een veilige en effectieve manier met lastige situaties om te gaan, ontspannen en professioneel te functioneren, effectief samenwerken met collega's met verschillende karakters en communicatiestijlen, mens- en doelgericht leiding te geven of ontwikkelen zij de gewenste vaardigheden. Zij willen plezier in hun werk en op een betrokken, krachtige en ontspannen manier resultaten behalen. 

En dat willen ze doen op een manier die bij hen past! 

Zij willen werken aan het vergroten van hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun professionele groei door middel van coaching, teamcoaching, teamontwikkeling, intervisie of een training op maat.

Testimonials

Over individuele coachingstrajecten:

"Ingrid heeft me als coach veel inzichten en handvatten gegeven door op het juiste moment de juiste vragen te stellen en haar kennis en kunde te delen. Ik ben me ervan bewust geworden dat ik mijn eigen ruimte kan en mag bepalen. Ik heb door middel van coaching on the job geleerd mijn werk los te laten na werktijd en mijn professionele vaardigheden zijn enorm uitgebreid. 
Prettige sfeer, rust en gevoel dat je serieus genomen wordt. Ingrid is een professional!"
Tom, interim manager ICT, 43 jaar

"Ingrid leerde mij door middel van coaching gevoelsmatige zaken concreet te benoemen, zodat ik deze zaken daadwerkelijk in mijn werk kan gebruiken. Ik weet daardoor beter wat ik wil. Ik weet beter te benoemen in welke omstandigheden ik productiever ben en is het plezier in mijn werk toegenomen. Ik heb veel aan haar sessies gehad"
Jasper Dalhuisen

Dank je wel voor de spiegel die je me hebt voorgehouden. Gecombineerd met tips en adviezen is dit een enorm waardevol coachingstraject voor mij geweest. Balans is het nieuwe toverwoord. Die balans is er nu en dat geeft persoonlijke en professionele rust.
Bea, HR manager, 36 jaar

Over de workshop 'Prettig communiceren met kritische ouders' voor een basisschool:

"Wij willen je bedanken voor jouw heldere uitleg en inspirerende manier van vertellen en met ons werken en praten over communicatie. Het zenden en ontvangen, soorten vragen, vragen stellen vanuit verschillende invalshoeken, feedback geven en ontvangen zijn de onderdelen waar je met ons tijdens een korte middag aan hebt gewerkt. Ook de teamleden die hier al eerder scholing in hadden gehad konden de “opfrisser” goed gebruiken. De theorieën over communicatie kan ieder die daar meer over wil weten lezen. Jouw inspirerende manier van werken gaf het de diepgang die wij graag wilden. Dank je wel! "
Anda Ciere (directrice) Schoolteam obs De Arcade in Leiden

Over de training 'Prettig grenzen stellen vanuit je eigen kracht':

"Prettige vertrouwde sfeer waarin ik mezelf bewust ben geworden van mijn gedrag. Inzicht waarom ik wel mijn grenzen wil stellen."
(anoniem)

De prettige, professionele en duidelijke manier van trainen heeft ervoor gezorgd dat ik me veilig voelde in de groep, ik me werkelijk ben gaan afvragen waarom ik niet eerder mijn grenzen ben gaan aangeven. Ik heb geleerd op een respectvolle manier assertief te communiceren, mijn invloed te vergroten. Mijn collega's vinden mij aardiger en professioneler vinden na de training. Indrukwekkend"
Bart

Over een training 'Professioneel communiceren en constructief feedback geven en ontvangen:

"Dank je wel voor je prettige en ontspannen manier van trainen. Je gaf de groep een veilig en vertrouwd gevoel en hebben veel van je geleerd. Ik ga oefenen met al het geleerde in de praktijk en heb mijn eerste successen geboekt. Dank je wel Ingrid voor de persoonlijke aandacht die je iedereen in de groep gaf."

Over Teamcoachingstrajecten:

"Dank je wel voor je inspirerende inzichten. Je hebt ons geholpen onze kwaliteiten te benoemen en ons bewust gemaakt van onze valkuilen. Ongelooflijk wat dat te weeg heeft gebracht en wat een zelfbewust team dat opgeleverd heeft."
(Team binnen MVO-organisatie)

"We zagen er met zijn allen enorm tegenop, maar dankzij jouw kalme en veilige manier van begeleiden, zijn we als persoon en als groep snel gaan vertrouwen. Je vriendelijke opmerkzaamheid en je verhelderende vragen en opmerkingen hebben ons flink over onszelf laten nadenken. We gaan nu anders met elkaar en onze omgeving om, waardoor we andere reacties krijgen. Het onderlinge contact is verbeterd, we hebben het gevoel dat er meer naar ons geluisterd wordt en dat we er toe doen als mens en als professional. Dank je wel!"
(Juridisch team)

Over een training 'Samenwerken om doelen te halen':

"Ingrid heeft de mensen van de afdeling laten nadenken over wat zij willen bereiken met de organisatie en dit concreet gemaakt. Niet alleen weet iedereen nu wat hem of haar te doen staat, na de teamcoaching gingen we bovendien vol inspiratie en ideeën aan de slag. De enorme betrokkenheid en kunde die Ingrid getoond heeft, is ons lang bijgebleven."
(organisatie die anoniem wenst te blijven)

Wil jij ook regelmatig gratis inspirerende tips en columns ontvangen?

voor het versterken van je persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Coaching, teamontwikkeling en trainingen

Coaching
Eén op eén begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei en de ontwikkeling van vaardigheden


Teamcoaching
Haal het beste uit teams met coaching op feedback, communicatie en resultaat.


Trainingen 
Voor de ontwikkeling van vaardigheden in een groep op een ontspannen en leerzame manier