Coaching voor organisaties

Voor de persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van de mensen en teams in uw organisatie

coaching voor organisatiesIedere organisatie wil graag gemotiveerde en deskundige mensen. Collega's en leidinggevenden die zich met enthousiasme en professionaliteit inzetten om de organisatiedoelen te behalen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en proactief zijn. Die op een prettige manier effectief functioneren in hun werk, communiceren, samenwerken of leidinggeven om hun teamdoelstellingen te bereiken.

Coaching voor de ontwikkeling van mensen en teams

Soms echter is het nodig dat uw medewerkers of collega’s vaardigheden ontwikkelen. Zij vinden het lastig om over drempels heen te stappen om met plezier, zelfvertrouwen en succes te werken. Zij hebben moeite met bepaalde situaties in hun werk. U wilt uw organisatie krachtiger maken door de mensen in uw organisatie begeleiding aan te bieden om hen te helpen met de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap voor meer regie over hun eigen houding en gedrag. Als gediplomeerd en ervaren coach kan ik u helpen met coaching voor organisaties. Coaching voor organisaties; er zijn diverse vormen mogelijk.

Coaching voor organisaties; coachingstraject

Als professioneel coach kan ik de mensen in uw organisatie op diverse functies en niveaus op een prettige en resultaatgerichte manier begeleiden in het behalen van hun leerdoelen. Het resultaat is dat zij met meer plezier en succes zelfstandiger, krachtiger en effectiever het team en de organisatie kunnen ondersteunen in het behalen van de doelstellingen. Ook online coaching behoort tot de mogelijkheden

Coaching voor organisaties on the job

Coaching on the job is een intensieve en effectieve vorm van coaching die op de werkplek plaatsvindt. De coach observeert tijdens bijvoorbeeld een presentatie, een gesprek met een collega of een werkoverleg hoe de interactie en de onderlinge communicatie en samenwerking verloopt. Of observeert hoe een werknemer zijn werk doet en kan handvatten en inzichten geven voor een beter timemanagement en zelfmanagement. Voordeel is dat de coach met de gecoachte direct kan bespreken wat de sterke punten zijn en welke vaardigheden verbeterd kunnen worden. Ik help de gecoachte te reflecteren op eigen gedrag, zijn zelfkennis te vergroten en vooral nieuw gewenst gedrag te ontwikkelen. Uitermate geschikte vragen voor coaching on the job zijn bijvoorbeeld:
 • Hoe kan ik mijn communicatieve vaardigheden en het contact met collega’s, medewerkers of klanten vergroten?
 • Ik wil mijn zichtbaarheid in een werkoverleg vergroten, hoe doe ik dat?
 • Hoe kan ik mijn overtuigingskracht en invloed vergroten?
 • Ik wil mijn presentatievaardigheden vergroten.
 • Hoe kan ik mijn tijd effectiever besteden?
 • Ik wil meer zelfvertrouwen ontwikkelen en mijn zelfkennis vergroten, zodat ik meer ontspannen en krachtiger functioneer.
Coaching on the job is zeer geschikt voor de persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van zowel de mensen in organisaties als leidinggevenden en wordt door de gecoachten vaak als prettig en effectief ervaren.

Coaching on the job (management) team

Naast individuele begeleiding is coaching on the job een effectieve methode om te werken aan de onderlinge communicatie en samenwerking van teams (afdelingsteams, managementteam, projectteam, etc.). Voorbeelden van Coaching on the job in (management) teams zijn:
 • Hoe kunnen wij effectiever en prettiger vergaderen?
 • Wij willen onze communicatieve vaardigheden vergroten en op een prettige manier samenwerken
 • Hoe kunnen we gezamenlijk tot een jaarplan komen en verdelen wie wat gaat doen in de praktijk?
 • Maken we wel voldoende gebruik van onze kwaliteiten?
 • Hoe kunnen we onze onderlinge interactie constructiever maken?
 • Wat is de beste manier om leiding te geven aan ons bedrijfsonderdeel/organisatie? Eenduidigheid creëren

Coaching voor organisaties bij verandering

De organisatie is in verandering en ook de werkwijzen veranderen. Personeelsleden voelen zich onzeker en wellicht ongemotiveerd. Ze hebben moeite om hun weg hierin te vinden en de veranderingen concreet door te voeren in hun werk. Communiceren en samenwerken gaat moeizamer en leidinggevenden vinden het lastiger om hun teamleden te motiveren het beste uit hun mensen te halen. U wilt dat de mensen en/of teams in de organisatie begeleid worden om de veranderingen in de organisatie en in de werkwijzen te accepteren en deze actief te integreren in hun functie. U wilt dat uw organisatie weer vooruit kan kijken en aan de doelstellingen kan gaan werken. Hiermee kan ik u helpen. Zie ook coaching, teamcoaching en teamontwikkeling

Coaching voor organisaties bij outplacement

In de organisatie  of team wordt afscheid genomen van één of meerdere personeelsleden of een personeelslid besluit zelf afscheid te nemen. Vaak zijn dit ingrijpende gebeurtenissen voor de betrokkenen. Coaching richt zich dan op verwerking van het ontslag of afscheid, persoonlijk leiderschap waaronder het vergroten van de zelfkennis en het omzetten van deze kennis in de praktijk, keuzes maken in de loopbaan en de juiste praktische acties te ondernemen om een nieuwe baan te vinden.

Coaching voor organisaties bij verzuim door spanningsklachten

Zowel kleine als grote organisaties hebben wel eens te maken met personeelsleden die last krijgen van spanningsklachten of stressverschijnselen. Ze voelen zich mentaal uitgeput en zijn niet meer in staat om energie te vinden voor hun werk. Spanningsklachten en werkstress hebben vele oorzaken. Het is belangrijk deze klachten serieus te nemen omdat het kan leiden tot overspannenheid of burn-out. Als coach kan ik mensen helpen die te kampen hebben met spanningsklachten, stress of erger. Het is belangrijk dat zij leren anders te denken over hun werk en hun leven om de spanningsklachten en stress omlaag te brengen. Zij leren bovendien op een andere manier te werken zodat ze op een ontspannen en productieve manier kunnen doen zonder terug te vallen in oud gedrag. Daarnaast speelt het voorkomen van deze klachten in de toekomst een belangrijke rol in een coachingstraject. Uiteindelijk leren zij om weer op een ontspannen manier plezier en zelfvertrouwen in hun werk te hebben en tegelijkertijd effectiever te worden. Zoals bijvoorbeeld hier beschreven.

Coaching voor organisaties; Teamcoaching

Teamcoaching is een doeltreffende en krachtige manier om teams in uw organisatie te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Bij teamcoaching is er vaak sprake van een situatie waarbij de onderlinge samenwerking stagneert. Teamleden ervaren (onuitgesproken) onderlinge conflicten, er wordt over elkaar gesproken in plaats van met elkaar, mensen zien er tegenop om naar hun werk te gaan en soms groeit hiermee het ziekteverzuim. Dit gaat vaak ten koste van het behalen van de teamdoelen en van het werkplezier. Bij teamcoaching leren de teamleden verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun persoonlijke en professionele houding en gedrag, zodat zij weer een gemotiveerde en succesvolle bijdrage aan de organisatie kunnen leveren. Bovendien verbetert de sfeer en het werkplezier.

Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling is er sprake van een team dat de onderlinge communicatie en samenwerking wil verstevigen. Er is niet zozeer sprake van een conflict, maar een behoefte aan groei binnen het team. Soms wenst een nieuw gevormd team om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge rollen, taken en verwachtingen meer op elkaar af te stemmen onder begeleiding van een teamcoach. Een bestaand team wil eens kijken waar ze staan om zich verder te kunnen ontwikkelen. Of een team wil graag voorkomen dat er miscommunicatie optreedt omdat de teamleden elkaar niet regelmatig zien omdat ze op diverse locaties gevestigd zijn.

Coaching voor organisaties; vrijblijvende afspraak en contact

Heeft u interesse in een coachingstraject voor u zelf, één van uw collega's of medewerkers, een team of wilt u een standaard aantal uren per periode afnemen, zodat u weet waaraan u toe bent? Ik maak graag met u kennis en wil graag van u horen wat u wilt bereiken met coaching in uw organisatie. U bent van harte uitgenodigd om contact met me op te nemen.

Drijfverenscan

Verder ben ik gecertificeerd voor de Drijfverenscan van IntoDrives. De Drijfverenscan geeft inzicht in wat iemand motiveert, wat hij of zij logisch vindt en zijn denkkader is. Ook geeft de scan inzicht in wat iemand minder prettig vindt in het gedrag van anderen en in wat voor soort omgeving iemand het beste tot zijn recht komt. Kortom je leert jezelf beter kennen zowel als persoon als ook als professional. De drijfverenscan vormt een goede basis om snel tot de kern van het gesprek te komen en te werken aan je leerdoelen.

Contact

Wilt u gratis en vrijblijvend kennismaken en alvast onderzoeken wat uw leerdoelen zijn voor een mogelijk coachingstraject? Neem contact met me op en we plannen een afspraak.

Beroepsorganisatie

Als gediplomeerd coach ben ik aangesloten bij Nobco De Nederlandse Orde voor beroepscoaches en volg hierbij haar Ethische Gedragscode.

Wil jij ook regelmatig gratis inspirerende tips en columns ontvangen?

Praktische tips en inspirerende inzichten voor het versterken van je persoonlijke ontwikkeling en professionele groei en die van teams.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Beroepsorganisatie

Als gediplomeerd coach ben ik aangesloten bij de Nobco. De Nederlandse Orde voor beroepscoaches en volg hierbij haar Ethische GedragscodeIngrid Bannink

Testimonials

Als zelfstandig ondernemer ben ik bezig met mijn bedrijf. Personeel aansturen en begeleiden was voor mij nieuw. Ook de medewerkers zelf konden begeleiding gebruiken om hun werk effectiever te doen voor zichzelf en in relatie tot anderen. Ingrid begeleidt ons hierin en doet dit op een prettige, confronterende en doeltreffende manier. Je ziet in korte tijd iedereen groeien, beter in zijn vel zitten en effectiever functioneren. De werksfeer is verbeterd en ook onze klanten merken het verschil. 
Mark, ondernemer

Wij maken regelmatig gebruik van de diensten van Ingrid. Zij weet keer op een keer mensen in korte tijd te helpen hun leerdoelen te bereiken. Zij wordt als mens en als coach als prettig ervaren en haar reputatie in de organisatie is inmiddels zo opgebouwd dat mensen zich verheugen om door Ingrid gecoacht en getraind te worden. Ingrid denkt ook met ons als opdrachtgever mee. Wij weten dat wij erop kunnen vertrouwen dat zij een goed doordacht advies geeft over de beste manier om mensen te helpen zich te ontwikkelen. 
HRM-manager grote organisatie