Teamcoaching voor een succesvol team

Effectief, met plezier en ontspannen samenwerken

Teamcoaching voor een optimale onderlinge samenwerking en communicatie

Teamcoaching om effectief te leren samenwerken en communiceren of om onderlinge conflicten op te lossen. coaching Leiden, coach Leiden, teamcoach in LeidenWerk je met plezier in je team? Geven de teamleden elkaar op een effectieve manier feedback? Worden de afdelingsdoelstellingen gezamenlijk gehaald? Heeft ieder teamlid dezelfde belangen? Is het een team zonder interne conflicten of misverstanden? Maakt ieder teamlid op een ontspannen manier gebruik van zijn kwaliteiten? 

Een succesvol team is een team dat constructief en met plezier samenwerkt, optimaal gebruikt maakt van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid en over de juiste vaardigheden beschikt om de afdelings- of teamdoelstellingen op een efficiënte en daadkrachtige manier te behalen.

Teamcoaching voor een effectieve samenwerking en communicatie

Maar soms lukt dat (nog) niet en is er sprake van een ongewenste situatie waarin de samenwerking stroef verloopt en waardoor de effectiviteit en de productiviteit van een team te laag is. 

 • Een nieuw team is opgericht, samengesteld uit teamleden die elkaar nog niet kennen en nog langs elkaar heen werken. 
 • Er is een reorganisatie geweest en de teamleden die afscheid hebben moeten nemen van hun oude collega's en/of hun oude functie hebben nog last van 'oud zeer'. 
 • Een aantal teamleden hebben regelmatig een conflict, dat beïnvloedt de sfeer negatief.
 • De medewerkers nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren.
 • De teamleden klagen over het gedrag van de leidinggevende
 • De medewerkers beschikken wel over kwaliteiten, maar weten niet hoe ze deze kunnen inzetten voor hun team.
 • Collega’s geven elkaar onderling geen feedback.
 • Doelstellingen, visie, missie en rollen van de afdeling zijn onbekend, waardoor de teamleden niet weten wat het gewenste resultaat is van hun werkzaamheden.

Teamcoaching om het team in beweging te brengen effectief en succesvol samen te werken en te communiceren.

Dan kan teamcoaching uitkomst bieden.

Teamcoaching is erop gericht te ontdekken hoe de ongewenste situatie in stand wordt gehouden en wat nodig is om het team in beweging te krijgen. Hierbij wordt het gehele team gecoacht met als doel hen te helpen effectief en succesvol samen te werken, waarbij de individuele teamleden ontspannen en met plezier de gemeenschappelijke doelen halen.

Doelstellingen van teamcoaching kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Vergroten van de communicatieve vaardigheden
 • Het ontdekken van de unieke kwaliteiten van elk teamlid om deze optimaal in te zetten voor de afdeling.
 • Het met elkaar leren samenwerken van een nieuw team na een reorganisatie.
 • Het ontwikkelen van daadkracht en verantwoordelijkheid bij elk teamlid om de afdelingsdoelstellingen te behalen.
 • Het helpen oplossen van interne conflicten en het vergroten van het onderlinge vertrouwen en de onderlinge betrokkenheid.
 • Het oplossen van problemen in de samenwerking zoals onderlinge irritaties, conflicten, het verliezen van enthousiasme en energie in een team, verschillende belangen, etc

Het resultaat van Teamcoachingsbijeenkomsten

Het resultaat van de teamcoachingsbijeenkomsten is een succesvol team waarbij de individuele teamleden met plezier, ontspannen en daadkrachtig met elkaar samenwerken om de gemeenschappelijke team- of afdelingsdoelstellingen te behalen.

Wil je ook een team dat effectief en succesvol functioneert en communiceert en waarin de individuele teamleden met plezier en ontspannen samenwerken om de teamdoelstellingen sneller en succesvoller te behalen?

Lees meer over de werkwijze van teamcoaching of neem contact op met Ingrid Bannink

Wil jij ook regelmatig gratis inspirerende tips en columns ontvangen?

Voor het versterken van je persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatieve vaardigheden.


Al meer dan 2.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Lees ook

Werkwijze teamcoaching
Uitleg over de effectieve benadering van teamcoaching.

Columns 'Succes in je werk'
Gratis tips die je helpen met situaties uit de praktijk om te gaan.

Testimonials

"Door je oprechte en prettige manier van coachen heb je direct het vertrouwen van de groep gewonnen. Mijn complimenten. We hebben geleerd hoe we beter kunnen samenwerken door effectiever te communiceren. Je hebt ons aan het denken gezet."
Jan-Willem, leidinggevende

"Knap dat je op zo'n prettige manier ons kon spiegelen in ons gedrag. We hebben ontzettend veel van je geleerd. Ik zag in het begin tegen de bijeenkomsten op, maar de manier waarop je deze ontspannen en met droge humor hebt begeleid en ons in onze waarde hebt gelaten, heeft ervoor gezorgd dat ik me erop ging verheugen. Na elke sessie werd het probleem duidelijker en ook de oplossing."

Ron de Vries, accountant

Kennismaken Teamcoaching

Ingrid Bannink - Bel me voor een gratis kennismakingsgeprekBel me voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. We inventariseren dan samen het vraagstuk en ik doe een voorstel voor een effectieve aanpak voor een teamcoachingstraject.  Klik hier om contact met me op te nemen.