Professionele deskundigheid vergroten door intervisiegesprekken met gelijkgestemden

Intervisie, intervisiegroep, intervisiebijeenkomst, Ingrid Bannink Coach Leiden

Intervisie; een inspirerende en succesvolle methode voor de ontwikkeling van de professionele deskundigheid 

Een intervisiegroep is een prettige manier om jezelf en je deskundigheid te ontwikkelen. Professionals ontdekken dat het een veilige en laagdrempelige omgeving biedt waarin zij ervaringen en lastige situaties in hun werk kunnen delen en die van anderen herkennen, ze hulp kunnen ontvangen en aanbieden bij het structureren van gedachten en bovenal bij het vinden van oplossingen waar de deelnemers misschien zelf nog niet aan gedacht hebben.

Intervisie voor het versterken van persoonlijke en professionele deskundigheid

De kern van intervisie is dat gelijkgestemde deelnemers in een georganiseerd gesprek lastige werk gerelateerde situaties inbrengen en daardoor van en met elkaar leren. Dankzij de inbreng en bespreking van deze situaties ontwikkelt de inbrenger nieuwe inzichten, krijgt bruikbare oplossingen aangereikt van de andere deelnemers en wordt gestimuleerd en geïnspireerd om vanuit een andere invalshoek naar de werksituatie te kijken. De andere deelnemers leren tegelijkertijd mee.  Ze ondersteunen elkaar, denken met elkaar mee en komen vaak met vernieuwende inzichten die bijdragen aan de uiteindelijke oplossing.

Het doel van intervisie is dat de kwaliteit van het persoonlijk en professioneel functioneren versterkt wordt. De deelnemers vragen door op de ingebrachte situatie, geven elkaar op een constructieve manier feedback en stimuleren elkaar om inhoudelijk, procesmatig, professioneel en persoonlijk te groeien. Daarnaast is er vaak een gevoel van saamhorigheid en zoeken de deelnemers elkaar in het dagelijks werkleven vaker op om zaken met elkaar te bespreken.

Intervisie voor het vergroten van de motivatie, collegialiteit en samenwerking

De deelnemers zijn na een intervisiebijeenkomst vaak enthousiaster, gemotiveerder en collegialer en hun persoonlijke en professionele deskundigheid is groter geworden. De onderlinge samenwerking is versterker geworden en ze worden effectiever in hun werk.

De begeleiding van de intervisie wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5!

Contact met Ingrid Bannink

Intervisiebijeenkomsten

De samenstelling van de intervisiebijeenkomsten wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Vaak zijn dit tussen de 5 en 8 begeleide bijeenkomsten van ongeveer een dagdeel met 4 tot 8 deelnemers. Na deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers zelfstandig de intervisiebijeenkomsten organiseren en leiden.

Ik bied de deelnemers een veilige en ontspannen omgeving waarbij op gestructureerde wijze lastige situaties besproken en oplossingen aangeboden kunnen worden. Zowel de deelnemers als ik zelf zullen op een constructieve manier feedback geven. Ook zal ik, als dat bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers oefeningen en methoden aanbieden.

Online intervisie

Is afstand een probleem of de locatie? Intervisie is ook online mogelijk en net zo prettig en effectief.  Meer informatie?

Actief deelnemen aan professioneel begeleide gesprekken

Intervisie is bijvoorbeeld bedoeld voor:

  • Professionals verspreid over meerdere teams met ongeveer gelijkwaardige functies in de organisatie die in een veilige omgeving hun vaardigheden willen vergroten, lastige situaties willen bespreken en van elkaar willen leren. Dit kunnen taakinhoudelijke situaties zijn of over de lastige samenwerking met een collega of de communicatie met een leidinggevende.
  • Leidinggevenden van verschillende afdelingen die hun leiderschapsvaardigheden samen met gelijkgestemden willen versterken op respectvolle wijze.
  • Projectleiders die projectsituaties willen bespreken en ervan willen leren, zoals hoe breng ik projectleden in beweging en zorg ik ervoor dat ze zich aan afspraken houden, hoe communiceer ik over het project?
    Professionals die anderen functioneel aansturen met vragen over collega’s die niet goed functioneren, over verdeling van verantwoordelijkheden, etc.

Vrijblijvende afspraak en Contact

Heeft u interesse in een intervisietraject voor uw organisatie? Ik maak graag met u kennis.

U bent van harte uitgenodigd om contact met me op te nemen.

Wil jij ook regelmatig gratis inspirerende tips en inspiratie ontvangen?

Voor het versterken van je persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatieve vaardigheden.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Kijk ook naar:

Coaching

Voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei van uw medewerkers naar meer plezier en succes in het werk.

Training effectief communiceren

Een training om te leren het gewenste effect van je communicatie en je overtuigingskracht te vergroten

Teamontwikkeling

Voor een optimale communicatie en samenwerking voor het effectief behalen van de  teamresultaten

Testimonials

"De intervisiebijeenkomsten vond ik erg leuk en leerzaam. Ingrid heeft de interactie goed gestimuleerd en ons echt laten nadenken. Ik voelde me veilig en vertrouwd waardoor ik me gemakkelijker kwetsbaar kon opstellen en daarom veel geleerd heb van de bijeenkomsten."
Inge, Sr directiesecretaresse Consultancybureau

"Ik ben verbaasd dat intervisie zo’n prettige, nuttige en leerzame manier van leren is. Ingrid heeft veel gedaan aan het ontwikkelen van het onderlinge vertrouwen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ze heeft ons met veel geduld, rust en enthousiasme geleerd hoe we zelf intervisie kunnen oppakken. We zoeken elkaar nu niet alleen gemakkelijker op in de organisatie, we komen regelmatig bij elkaar voor  intervisiebijeenkomsten."
Frans, Leidinggevende Goede Doelenorganisatie

"Ik wil je bedanken voor je geduld, je kennis, je inzichten en je tijdig kritisch ingrijpen. Het onderlinge vertrouwen en de onderlinge saamhorigheid is vergroot, waardoor we beter van elkaar kunnen leren op professioneel vlak. Intervisie levert ons heel veel op."
Projectleider ICT