effectief team, effectief samenwerken, doelen halen,

6 kenmerken van een ineffectief team en 7 tips om ontspannen en succesvol de teamdoelen te behalen

Werkt jouw team effectief samen of kan het  beter?

Pas geleden sprak ik met een leidinggevende van een communicatie-afdeling over zijn team. Hij werd ineens heel fel. “Voor mij is het onbegrijpelijk dat sommige medewerkers niet willen samenwerken. Zo halen we nooit onze afdelingsdoelstellingen. En als je me nou vraagt waar het aan ligt, ik heb geen idee!”

Die frustratie hoor ik vaker. Leidinggevenden en collega’s merken wel dat er niet effectief samengewerkt wordt, omdat de resultaten van de afdeling niet gehaald worden of omdat de werksfeer gespannen is. Maar vaak kunnen ze er hun vinger niet op leggen hoe dat komt.

Kenmerken van een ineffectief team

Daarom 6 kenmerken van een ineffectief team.

  1.        Mensen stellen hun eigen prioriteiten in plaats van te werken aan gemeenschappelijke doelstellingen

Ik beken! Ik kijk naar Star Trek. En vorige week hoorde ik Spock met zijn kenmerkende stemgeluid zeggen:

“The needs of the many outweight the needs of the few. Or even the one.”
~Spock~ in de Star Trek film ‘The Wrath of Khan’

In de praktijk werkt het echter vaak anders. Afdelingsdoelstellingen zijn niet duidelijk of worden niet gedragen. En dan lijkt het alsof alle collega’s hetzelfde willen, maar al gauw krijgen  individuele doelstellingen en belangen prioriteit. Met als gevolg dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

  1.        Irritatie over de uitvoering van de doelen, rollen en taken van de afdeling

Als bovendien niet duidelijk gecommuniceerd is hoe de medewerkers hun functie moeten uitvoeren om de teamdoelen te bereiken, gaan ze een eigen invulling geven aan hun taken en formele en informele rol in het team. Iedereen vult namelijk zijn rol in vanuit zijn eigen karakter en  werk- en levenservaring en dat kan van persoon tot persoon heel verschillend zijn. Het gevolg is onderlinge irritatie en miscommunicatie.

  1.        In het team wordt onderling weinig of geen feedback gegeven

Bang om in een discussie te belanden of om de lieve vrede te beschadigen, houden teamleden hun mond of houden zich op de vlakte. Bovendien vragen teamleden die ergens tegenaan lopen in hun werk onderling elkaar nauwelijks om hulp of om een mening.

  1.        In het team wordt veel geroddeld of  collega’s worden genegeerd

In sommige teams is het de gewoonte om veel te klagen over het gedrag of de kwaliteit van het werk van een ander. Collega’s spreken niet de persoon aan waarover het gaat, maar roddelen onderling of stappen met hun klacht over een ander rechtstreeks naar de leidinggevende. Met als gevolg dat mensen zich onveilig gaan voelen in het team en onzeker over de kwaliteit van hun werk.  De spanning loopt op en collega’s gaan tegen elkaar snauwen, onderhuidse steken geven of elkaar negeren.

  1.        Teamleden nemen niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag

Tijdens teamcoachingsbijeenkomsten hoor ik vaak zeggen dat “eerst die ander maar moet veranderen, want het is toch de schuld van die ander.” Maar als die ander precies hetzelfde zegt, is er wel een probleem, maar doet niemand iets om het op te lossen.

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Dat betekent dat als niemand de verantwoordelijkheid neemt om zich aan afspraken te houden, om zijn fouten toe te geven of zijn gedrag te veranderen, alles bij het oude blijft.  Sterker nog, mensen worden er of passief door, “want die ander doet ook niets” of ze gaan juist heel hard werken “om de lieve vrede te bewaren en omdat het werk toch gedaan moet worden.”

  1.        Gebrek aan onderling vertrouwen

Het is voor teamleden vaak lastig om zich kwetsbaar op te stellen, omdat ze elkaar onderling niet voldoende vertrouwen. Ze zijn bang om afgebrand te worden. Fouten worden daarom niet toegegeven, meningen niet geuit en er wordt onderling  niet voldoende met elkaar gecommuniceerd. De teamleden stellen zich vooral in de groep gereserveerd en afstandelijk op.

De hamvraag is natuurlijk hoe je als leidinggevende of als collega omgaat met bovenstaande situaties. Want dit gaat niet alleen ten koste van de teamresultaten maar ook van de werksfeer en van het werkplezier van de individuele teamleden.

En wie wil niet met plezier naar zijn werk gaan, zich waardevol en gewaardeerd voelen en een bijdrage leveren aan de teamresultaten? 

Vergroten van de teameffectiviteit

Daarom tot slot 7 korte tips voor het vergroten van de teameffectiviteit:

1. Begin eens met observeren van gedrag van de teamleden in plaats van het te interpreteren. Wat zie je aan gedrag bij de teamleden?

2. Denk vervolgens na over wat je goed vindt gaan en  welk gedrag niet bijdraagt aan de werksfeer en de teamresultaten.

3. Heb het lef om teamleden aan te spreken op hun gedrag en vergeet geen complimenten te geven voor de dingen die ze wel goed doen.

4. Communiceer duidelijk wat de gewenste doelen en resultaten zijn van het team en welke bijdrage hierin van iedereen verwacht wordt en ga daarover met elkaar in gesprek.

5. Zorg ervoor dat je zelf voorbeeldgedrag laat zien. Goed voorbeeld doet goed volgen.

6. Zijn er onderlinge conflicten? Zorg ervoor dat ze opgelost worden! Conflicten hebben de neiging om heel lang te blijven hangen en dat gaat ten kosten van de samenwerking.

7. Wijs mensen op hun verantwoordelijkheid. Afspraken zijn er om nagekomen te worden en functies en taken om correct uitgevoerd te worden, zodat teamleden onderling op elkaar kunnen rekenen. Het vertrouwen in elkaars kwaliteiten stijgt en de teamleden gaan weer geloven dat de afdelingsdoelen gehaald worden.

Verbeteren van de samenwerking en werksfeer in het team

De samenwerking en de werksfeer binnen het team zullen hiermee verbeteren. Mensen vinden het fijn om naar hun werk te gaan en zullen meer gemotiveerd zijn en zich betrokken voelen bij de teambelangen.

Heb je hulp nodig om je team effectief te laten communiceren en samen te werken? Je bent van harte welkom om contact met me op te nemen.


Was deze column interessant voor je?

Meld je dan ook aan en ontvang regelmatig gratis praktische tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en professionele groei  naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het werk.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Geplaatst in Columns, Doelen halen en prioriteiten stellen, Effectief communiceren, Effectief samenwerken, Teamontwikkeling, Werkplezier en werksfeer en getagd met , , , .