effectief team

7 kenmerken van een effectief team

Met meer plezier en succes samenwerken om de teamdoelen effectief te behalen

In hoeverre werk jij in een effectief team?

Een effectief team is een team waarin de teamleden prettig met elkaar communiceren en samenwerken en waarin zij werken aan het behalen van de gemeenschappelijke teamdoelen. De teamleden zijn vaak inhoudelijk deskundig en hebben bovendien een groot vermogen aan sociale teamvaardigheden.

Voor ieder teamlid is het belangrijk om voldoening uit het werk te halen en daarnaast een prettig contact te hebben met de andere teamleden.

Herkenbaar?

Wil je weten of het team waarin jij werkt effectief is? Of de collega’s onderling prettig met elkaar samenwerken, of zij weten wat ervan hen verwacht wordt en resultaten boeken?

Een goed team voldoet aan een aantal kenmerken. Ik heb de belangrijkste 7 kenmerken voor je op een rijtje gezet.

#1. Effectieve teams hebben duidelijk omschreven gemeenschappelijke doelen

Een team kan alleen resultaten boeken als de teamleden begrijpen wat de gemeenschappelijke teamdoelen zijn en het belang ervan voor de organisatie. Formuleer daarom de teamdoelen zo concreet en duidelijk mogelijk.

Daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan de acceptatie van de teamdoelen door de teamleden en hun bereidheid om hieraan een bijdrage te leveren. Deze controle wordt nog al eens vergeten. Hoe zit dat in jouw team?

#2. Effectieve teams hebben een effectieve leider

Effectief leiderschap betekent duidelijke en concrete verwachtingen naar de teamleden uiten en hierin regie nemen om de voortgang van de prestaties van het team te monitoren.

Een effectief leider is zich bovendien bewust van zijn voorbeeldfunctie.

Belangstelling tonen, delegeren, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, coachen, bijsturen waar nodig en complimenten geven waar mogelijk, zijn belangrijke vaardigheden van een effectief leider.

Heb je een effectief leider in het team of ben jij zelf een effectief leider?

#3. De teamleden hebben veel zelfkennis en kennis van de kwaliteiten van anderen

De onderlinge samenwerking en werksfeer en het onderling vertrouwen wordt sterk beïnvloed door de kwaliteiten en de zwakke punten van de individuele leden en de manier waarom mensen op elkaar reageren.

Daarom is het belangrijk dat je als team investeert in het ontwikkelen van zelfkennis en de interesse in anderen.

Weten de teamleden bijvoorbeeld zelf waarin ze goed zijn en wat hun toegevoegde waarde is, zowel formeel als informeel? Waar ze wellicht hulp nodig hebben om zich verder persoonlijk en professioneel te ontwikkelen? Hoe hun sociale teamvaardigheden zijn ontwikkeld?

Weten de teamleden van elkaar hoe het gaat met de ander? Wat hen bezighoudt? Wie ze het beste kunnen benaderen voor een bepaalde situatie? Wat elkaars kwaliteiten zijn? Welke formele en informele rol iemand speelt in een team?

#4. De teamleden hebben duidelijk omschreven functies

Is het duidelijk voor alle teamleden welke taken ze hebben en wat van hen verwacht wordt? Weten de teamleden dit van elkaar? Weten de teamleden van zichzelf en elkaar welke verantwoordelijkheden ze hebben en welke bevoegdheden?

Duidelijke functieomschrijvingen voorkomt lastige discussies en onderling gedoe. Teamleden weten waar zij verantwoordelijk voor zijn en waarvoor ze een beroep kunnen doen op een ander.

#5. Een effectief team zorgt voor onderlinge werkafspraken

Voor de meeste teams is het belangrijk goede werkafspraken te maken.
Wanneer is er werkoverleg? Welke afspraken zijn nodig om effectief te vergaderen? Wat wordt wel en niet behandeld in de vergadering?
Aan welke kwaliteitseisen moet het werk voldoen en hoe wordt dit bewaakt?
Hoe vindt de werkoverdracht plaats als een teamlid op vakantie gaat?
Wie werkt met wie samen aan welk project en in welke rol?

Goede werkafspraken kunnen onderlinge meningsverschillen en irritaties voorkomen.

#6. Een effectief team investeert in goede onderlinge communicatie en verhoudingen

Om goed te kunnen samenwerken, hoef je niet de beste vriendjes met je collega’s te zijn. Het is wel belangrijk dat de teamleden onderling tactvol met elkaar communiceren en effectief samenwerken.

In hoeverre communiceren de teamleden respectvol en constructief met elkaar?

Vertrouwen de teamleden elkaar onderling en voelen ze zich veilig in het team? Is er een prettige onderlinge werksfeer? Of wordt er geroddeld en bestaan er onderhuidse conflicten?

In hoeverre hebben de teamleden het gevoel dat ze een belangrijk onderdeel van het team zijn en dat ze voldoende invloed hebben?

Durven en kunnen de teamleden elkaar feedback te geven en zelf feedback te ontvangen? Of wordt feedback al snel als een persoonlijke aanval gezien?

Een effectief team is een team waarin de teamleden elkaar voldoende vertrouwen en onderling respectvol met elkaar omgaan. Waarin (belangrijke) zaken of onderlinge meningsverschillen, constructief en waardevrij met elkaar besproken worden, zodat de werksfeer goed blijft en de neuzen dezelfde kant op blijven staan.

#7. Stil staan bij het goed functioneren van het team

Een team is niet statisch. Er komt een nieuw teamlid bij, een functie verandert omdat een situatie verandert of een doelstelling wordt aangepast. Een team, ook al bestaat het langer, is altijd in ontwikkeling.

Het is daarom goed om regelmatig aandacht te besteden aan het functioneren van een team. Voldoen ze nog aan bovenstaande kenmerken? Of is het tijd om te werken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het team en de individuele teamleden? Neem de tijd om te reflecteren en te werken aan teamontwikkeling voor een blijvend effectief team.

Ik wens je veel succes!

Wil je begeleiding bij de ontwikkeling tot een effectief team? Neem contact met me op. Ik help je graag.


Was deze column interessant voor je?

Meld je dan ook aan en ontvang regelmatig gratis praktische tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en professionele groei  naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het werk.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Geplaatst in Effectief samenwerken, Teamontwikkeling, Werkplezier en werksfeer en getagd met , .