teamsamenwerking

Teamsamenwerking bevorderen; 10 vragen die je kunt stellen

Teamsamenwerking; constructief samenwerken voor een goede werksfeer en om de teamdoelen te behalen

Vind je samenwerken met je collega’s, je leidinggevende, met andere teams of disciplines vaak ook lastig? Heb je het idee dat de teamsamenwerking bij het gezamenlijk werken aan een opdracht of project niet loopt? Irriteer je je regelmatig aan het gedrag van een teamgenoot? Denk je ook wel eens: “Waarom werkt hij niet gewoon mee?”

Herkenbaar?

Samenwerken is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Soms gaat de teamsamenwerking moeizaam, waardoor mensen gedemotiveerd raken en er irritaties ontstaan. Overleggen lopen niet lekker en besluiten worden niet of nauwelijks genomen. Je weet echter niet waarom.

Teamsamenwerking bevorderen

Wil je de onderlinge teamsamenwerking en de werksfeer bevorderen en als team op constructieve wijze resultaten behalen?

Stel je zelf de volgende 10 vragen over het team om na te gaan wat  goed gaat en wat  er in de teamsamenwerking verbeterd kan worden?

# 1. In hoeverre zijn de teamleden bereid zorgvuldig met elkaar te communiceren?

Soms wordt er in teamoverleggen niet effectief gecommuniceerd. Mensen praten door elkaar heen, anderen zeggen niets. Teamleden zijn meer bezig met hun eigen gedachtegang dan dat ze open staan voor de ideeën en meningen van anderen.

Het kan ook anders. Teamleden luisteren actief naar elkaars mening en geven elkaar feedback. Er wordt constructief en zorgvuldig gecommuniceerd in het team.

Hoe wordt er gecommuniceerd in jouw team om te investeren in de onderlinge relaties met collega’s en de teamsamenwerking te bevorderen?

# 2. Worden eventuele conflicten uitgesproken?

Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijker om aan sluimerende conflicten geen aandacht te besteden, zeker als het onderdeel is van de teamcultuur.

In teams waarin collega’s zich echter veilig genoeg voelen om elkaar feedback te geven over de manier van samenwerken en over de inhoud van het werk, zullen conflicten minder snel ontstaan. En als er dan toch sprake is van een conflict, wordt deze sneller opgelost. Hierdoor verloopt de tamsamenwerking vaak beter en is de werksfeer prettiger.

# 3. Nemen de teamleden de verantwoordelijkheid voor hun eigen bijdrage aan het team?

Soms is in team (nog) niet alles even duidelijk of goed geregeld; het is bijvoorbeeld lastig een overleg te plannen waarbij iedereen aanwezig kan zijn, de leidinggevende communiceert niet helder en doelstellingen moeten nog geformuleerd of moeten worden bijgesteld.

Teamleden kunnen hierop reageren door van mening te zijn dat eerst alle randvoorwaarden maar eens goed geregeld moeten worden, voordat zij hun werk goed kunnen doen. Zij kijken alleen maar naar wat zij, gegeven de omstandigheden niet kunnen doen in plaats van wat zij wel kunnen bijdragen.

Werk je echter in een team waarin de teamleden vooral kijken naar wat zij zelf kunnen bijdragen aan het team, die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, dan zal de samenwerking een stuk effectiever zijn.

# 4. Hoe zit het eigenlijk met de randvoorwaarden?

In hoeverre heeft een team voldoende middelen en hulp tot zijn beschikking om goed te kunnen functioneren? Zijn er voldoende werkplekken en overlegruimtes? Hebben de teamleden goede functieomschrijvingen en zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden bekend? Hoe is de onderlinge informatievoorziening? Communiceert de leidinggevende helder en duidelijk?

Heeft het team met andere woorden voldoende middelen ter beschikking om de gemeenschappelijke doelen te behalen?

# 5. Is er een gemeenschappelijk doel en is dit bij iedereen bekend?

Weet iedere collega wat er van hem verwacht wordt? Wat zijn of haar bijdrage is aan het teamresultaat?

Is iedereen gemotiveerd genoeg om voor het behalen van het gemeenschappelijk doel samen te werken?

Of zijn er collega’s die gewoon aan de slag gaan en minder oog hebben voor het gemeenschappelijk resultaat? Of die het nut van samenwerken niet inzien? Die liever voor het eigen belang gaan dan het gemeenschappelijk belang?

Is het misschien tijd om (opnieuw) duidelijke afspraken te maken over de teamdoelen en wat van de teamleden verwacht wordt?

# 6. Hoe gaan de mensen onderling met elkaar om?

Hoort iedereen bij de groep en gaan de teamleden respectvol met elkaar om?
Is er een gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen?

Of wordt er onderling lelijk geroddeld? Vallen teamleden elkaar regelmatig verbaal aan? Ontstaan er informele groepjes in het team die de machtsstrijd met elkaar aan gaan? Of wordt kritiek al snel als een persoonlijke aanval gezien?

Het is belangrijk dat teamleden in staat zijn regie hebben over hun eigen gedrag en emoties, zodat ze deze constructief kunnen inzetten om de werksfeer en de samenwerking te bevorderen.

# 7. Zijn de rollen en functies helder?

Weet ieder teamlid wat zijn of haar taak is? Is bovendien voor iedereen duidelijk wie welke taak doet? Onduidelijkheid leidt vaak tot onnodige en vervelende discussies.

Besteed daarom aandacht aan het verduidelijken van de rol- en functieverdeling en van de verantwoordelijkheden.

# 8. Is er voldoende kennis en kunde bij de teamleden aanwezig?

Om doelen te kunnen halen hebben teamleden voldoende kennis en kunde nodig. Elk teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten en hoeft niet over dezelfde kennis en kunde te beschikken. Maar het is wel nodig dat ieder teamlid op zijn niveau voldoende expertise heeft. Is dat er niet, dan is het nodig dat mensen de tijd en ruimte krijgen om een opleiding of training te volgen.

# 9. Past de leiderschapsstijl van de leidinggevende bij de groep?

Er zijn meerdere leiderschapsstijlen, zoals een directieve, een coachende, een taakgerichte of een delegerende stijl. Een goed leidinggevende is in staat om zijn leiderschapsstijl aan te passen aan wat de individuele teamleden nodig hebben.

Dit geldt ook voor de groep. Als een team nog niet goed weet wat nodig is om de gemeenschappelijke doelen te behalen, zal sturend leiderschap nodig zijn. Maar sturend leiderschap toepassen in een team waar mensen gewend zijn zelfstandig te werken, kan zorgen voor veel irritatie en ten koste gaan van de samenwerking.

Welke leiderschapsstijl is nodig in jouw team?

# 10. Nemen jullie als team regelmatig de tijd om stil te staan bij jullie manier van functioneren, communiceren en samenwerken?

Is er ruimte voor teamontwikkeling? Vraag hulp aan een professionele coach, teamcoach of trainer om het team te helpen effectiever te communiceren en samen te werken. Ik ken een goede. 😉

Door te inventariseren wat goed gaat in de samenwerking en de onderlinge communicatie en wat verbeterd kan worden, zal de teamsamenwerking en werksfeer verbeteren. Teamleden zullen met meer plezier werken en dit draagt bij aan het succes van de teamresultaten.

Succes!

Ps. Wil je hulp bij de ontwikkeling van jouw team of afdeling? Vind je het lastig om antwoord te geven op bovenstaande vragen voor jouw team?

Neem contact met me op om te bekijken wat de beste manier is om de teamsamenwerking en de persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.


Was deze column interessant voor je?

Meld je dan ook aan en ontvang regelmatig gratis praktische tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en professionele groei  naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het werk.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Geplaatst in Effectief samenwerken, Teamontwikkeling, Werkplezier en werksfeer en getagd met , , , .