Omgaan met conflicten op de werkvloer voor een succesvolle samenwerking en goede werksfeer. 5 manieren om constructief omgaan met conflicten op de werkvloer

De 5 beste manieren om constructief met conflicten op de werkvloer om te gaan

Omgaan met conflicten op de werkvloer voor een succesvolle samenwerking en goede werksfeer

Tussen collega’s die intensief met elkaar samenwerken, kunnen wel eens ergernissen ontstaan. Dat is heel normaal. Het wordt vervelend als die ergernissen uitmonden in conflicten op de werkvloer die de werksfeer en het succes van de samenwerking beïnvloedt.

De meeste teamleden echter hebben de neiging om een conflict te vermijden. Een conflict gaat dan sluimeren. Het gevolg: roddel en achterklap, een slechte onderlinge samenwerking en communicatie omdat collega’s elkaar gaan ontlopen en uiteindelijk alsnog een uitbarsting van emoties op een onverwacht moment. Daarom is het voor een succesvol team belangrijk te leren constructief om te gaan met conflicten op de werkvloer.

Heb jij wel eens te maken (gehad) met conflicten op de werkvloer? Vond je het ook lastig om op een constructieve manier met het conflict om te gaan?

De 5 beste manieren om constructief met conflicten op de werkvloer om te gaan.

1. Herken het conflict

Een conflict hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn. Als iemand heel boos wordt op een collega en begint te schreeuwen, is er duidelijk sprake is van een conflict.

Soms echter sluimert een conflict onderhuids. Collega’s zijn dan ogenschijnlijk beleefd tegen elkaar, maar er is wel degelijk sprake van onderlinge negatieve gevoelens, zoals irritatie, verdriet, boosheid en onmacht. Collega’s werken dan niet graag samen, vallen elkaar (al dan niet subtiel) persoonlijk aan, wijzen elkaars mening af, roepen door hun onderlinge gedrag spanning in het team op of roddelen over elkaar of over het team.

Heb je een vermoeden van een conflict? Gaat het conflict ten koste van het werkplezier en het succes van het team? Dan wordt het tijd om ermee aan de slag te gaan.

2. Erken het conflict

Een conflict wordt vaak als vervelend ervaren, omdat het gepaard gaat met negatieve emoties. Maar conflicten op de werkvloer zijn niet weg te denken. Waar mensen samenwerken en communiceren heb je te maken met verschillende meningen en personen die kunnen botsen.

Schrik daarom niet van een conflict, maar erken het bestaan ervan en ga er constructief mee om.

3. Ontdek het probleem en maak een keuze

Vraag je eerst af of het echt een conflict is of ‘slechts’ een pittige discussie.

Ontdek vervolgens wat er aan de hand is. Zijn er afspraken niet nagekomen? Is er sprake van een inhoudelijk meningsverschil of sluimert er een onderlinge machtsstrijd?

Kijk ook naar het gehele plaatje. Hebben alleen de kemphanen last van het conflict? Of ook de rest van het team of zelfs klanten?

Vaak worden conflicten, al dan niet stilzwijgend, uitgevochten door te focussen op symptomen, zoals het ‘hij gebruikt alweer het systeem verkeerd.’ of ‘nu is ze alweer 5 minuten te laat.’ Kijk naar het conflict met wat meer afstand. Waar gaat het nu werkelijk om? Is het misschien de ‘lakse’ houding van de collega waaraan een ander zich stoort? En is het echt een ‘lakse’ houding of zit er meer achter?

Maak vervolgens een keuze hoe jij met het conflict op de werkvloer om wilt gaan. Hoe maak je het conflict bespreekbaar? Met wie en in welke setting? Welke aanpak geeft de grootste kans van slagen?

4. Ga in gesprek en communiceer assertief en constructief

Om een conflict tot een goed einde te brengen, is het van belang om constructief en assertief te communiceren. Hou daarom tijdens het gehele gesprek het doel van het gesprek voor ogen, namelijk het oplossen van het conflict.

Begin het gesprek door te vertellen hoe jij de situatie ervaart en dat je deze graag wilt oplossen. Vraag naar het standpunt van je gesprekspartner. Praat vanuit jezelf en luister oprecht naar de ander, ook al ben je het er niet mee eens.

Blijf in het gesprek feitelijk en beleefd en laat je niet verleiden tot gemene opmerkingen of persoonlijke aanvallen.

Word je zelf persoonlijk aangevallen, beheers je emoties in je eigen belang en blijf op conversatietoon praten. Je kunt dan gebruik maken van metacommunicatie (communiceren over hoe jij de onderlinge communicatie ervaart) en je gevoel benoemen (Bijvoorbeeld: “ Ik wil dit graag met je uit praten, ik hoop jij ook. Maar ik merk dat je me al een aantal keren persoonlijk aangevallen hebt. Ik begrijp dat het e.e.a. je dwars zit, maar ik wil je toch vragen om vanuit jezelf te spreken.”)

5. Zorg voor een gezamenlijke oplossing

Bespreek mogelijke oplossingen, niet alleen voor de inhoud van het conflict, maar ook voor de manier waarop je met elkaar om wilt gaan om in het vervolg een conflict te vermijden. Vraag aan alle betrokkenen om mogelijke oplossingen en hoe ze deze constructief willen inzetten in de praktijk.

Ga vervolgens met elkaar in overleg om te beslissen welke oplossing de beste is. Maak afspraken over de naleving van de oplossing en over een toekomstige constructieve samenwerking.
Mocht er geen overeenstemming mogelijk zijn over een gezamenlijke oplossing, wees dan niet bang om uiteindelijk vanuit het teambelang een knoop door te hakken en te kiezen voor de oplossing die het beste is voor een goede samenwerking en een succesvol team.

Conflicten op de werkvloer zijn niet altijd te vermijden. Door er op een constructieve manier mee om te gaan, kunnen ze wel leiden tot een betere samenwerking, een prettige werksfeer en een succesvol team.

Succes!

Heb jij te maken met een conflict op de werkvloer? Neem contact met me op voor een gratis adviesgesprek hoe coaching, teamcoaching of training jouw team verder kan helpen.


 Was deze column interessant voor je?

Meld je dan ook aan en ontvang regelmatig gratis praktische tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en professionele groei  naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het werk.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Geplaatst in Effectief communiceren, Werkplezier en werksfeer en getagd met , , , , , .