teamconflict

6 stappen bij het oplossen van een teamconflict

Constructief omgaan met een teamconflict om de samenwerking en prestaties te versterken

Conflicten zijn bijna onvermijdelijk als je samenwerkt met anderen. De meeste mensen hebben er in hun werk wel eens mee te maken gehad. Een verschil van inzicht, een andere mening, idee of belang kan escaleren van een pittige discussie tot een uit de hand gelopen teamconflict. Maar als een team in staat is constructief te werken aan het oplossen van een teamconflict, dan kan het er sterker uitkomen.

Er zijn heel veel niet-effectieve manieren om met teamconflicten om te gaan. Voorbeelden die ik regelmatig als teamcoach en trainer tegenkom, zijn:

  • Collega’s hebben (ogenschijnlijk) een ander standpunt waar ze aan vasthouden zonder open te staan voor een andere blik op dezelfde situatie.
  • Teamleden negeren het conflict en elkaar.
  • Collega’s kiezen partij of wijzen een zondebok aan waardoor een team verdeeld raakt.
  • Er wordt onderling geroddeld of geklaagd maar de teamconflicten worden niet aangepakt.
  • Teamleden nemen een slachtofferrol aan en vinden dat de ander schuldig is en maar de eerste stap moet zetten.
  • Een teamlid valt andere collega’s regelmatig verbaal agressief aan met een negatieve sfeer als gevolg of gaat zitten mokken.
  • Teamleden die zich afzonderen en het contact met hun collega’s gaan vermijden.

Met als gevolg dat mensen zich onveilig gaan voelen en nog maar moeizaam met elkaar samenwerken. Het team behaalt de doelstellingen nauwelijks of niet, de werksfeer verslechtert en mensen gaan met tegenzin naar hun werk.

Herkenbaar?

Een teamconflict is echter niet per se verkeerd. Mensen die met elkaar samenwerken, hebben nu eenmaal andere belangen, meningen of ideeën. Als je mensen met verschillende inzichten, ervaringen en expertise bij elkaar zet in een project, dan kan hun gecombineerde werk leiden tot betere prestaties. Het is daarom belangrijk dat collega’s leren constructief met conflicten om te gaan. Dit kan bijdragen aan een goed presterend team en een prettige en veilige werksfeer.

Daarom 6 stappen bij het oplossen van een teamconflict.

Stap 1. Herken en erken een teamconflict tijdig

Mensen hebben de neiging om een conflict te negeren, waardoor het juist uit de hand loopt. Zijn er zichtbare of onderhuidse spanningen die ten koste gaan van de samenwerking en de resultaten van het team? Dan wordt het tijd om actie te ondernemen.

Omgaan met conflicten op de werkvloer

Maak de gespannen situatie bespreekbaar. Zodra de collega’s erkennen dat er wel degelijk sprake is van een teamconflict met een negatieve impact op het team, kan er gewerkt worden aan het oplossen ervan.

Stap 2. Is iedereen bereid om actief mee te werken aan het oplossen van het teamconflict?

Om conflicten te kunnen oplossen, is het belangrijk dat teamleden bereid zijn actief mee te werken.
Zijn ze daarom bereid tactvol te communiceren?
Staan ze open voor andermans gezichtspunt?
Zijn ze bereid zich open te stellen voor feedback geven en voor feedback ontvangen?
Willen ze tijd en energie steken in het oplossen van het conflict?

Stap 3. Begrijpen alle teamleden de situatie?

Het is belangrijk dat iedereen weet wat er speelt en wat ieders standpunt is.
Wat zijn eigenlijk de feiten en de oorzaken van het conflict? Wat vinden de teamleden ervan en waar hebben zij last van? Hoe zouden ze het teamconflict op willen lossen? Wat hebben de teamleden (van elkaar) nodig om aan de oplossing te kunnen werken?

Zodra de teamleden de feiten kennen en de verschillende invalshoeken van de collega’s begrijpen, ontstaat er onderling meer begrip. Dit kan zelfs nieuwe ideeën of oplossingen opleveren waar niemand nog eerder aan gedacht heeft. Het zorgt er ook voor dat mensen gemotiveerder zijn om met elkaar aan een oplossing te werken en afspraken daarover te maken. Mensen kunnen bovendien meer afstand nemen tot hun (soms heftige) emoties, waardoor ze objectiever naar de situatie kunnen kijken.

Stap 4. Werk aan de oplossing

Hierna wordt het tijd om te besluiten wat de beste manier is om de situatie op te lossen en hierover afspraken te maken. Maak deze afspraken vooral heel erg SMART, zodat daarover geen miscommunicatie en irritatie ontstaat. Je wilt immers voorkomen dat er een nieuw teamconflict ontstaat?

Stap 5. Pas op de plaats in het team

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat in een teamoverleg de afspraken regelmatig geëvalueerd worden.

Doen alle teamleden wat er van hen verwacht wordt?
Houdt iedereen zich aan de afspraken?
Of heeft iemand hulp nodig?

En hoe gaat het met de teamleden die een conflict hadden? En met de andere teamleden?
Hoe zijn de onderlinge verhoudingen en samenwerking?
Voelt iedereen zich gehoord en gewaardeerd?

Als het teamconflict opgelost is, waardeer iedereen voor de bijdrage die ze geleverd hebben aan de oplossing. Voor veel collega’s is het hard werken om te helpen een teamconflict op te lossen, zeker als het gebeurt in teamverband.

Stap 6. Leer de teamleden met een teamconflict om te gaan.

Zolang een teamconflict snel en op een constructieve manier wordt aangepakt, kan het bijdragen aan positieve en creatieve werksfeer en samenwerking. Iedereen voelt zich veilig en werkt met plezier aan de doelstellingen van het team.
Maar discussies, confrontaties of teamconflicten zijn voor veel collega’s op de werkvloer lastig om mee om te gaan. Leer ze daarom tot slot hoe ze constructief een teamconflict kunnen oplossen.

Ik wens je veel succes met bovenstaande zes stappen bij het oplossen van een teamconflict.

Wil je hierover meer weten of kun je hulp gebruiken bij het oplossen van een teamconflict of het team leren deze zelf op te lossen? Dan ben je van harte uitgenodigd om contact met me op te nemen.


Was deze column interessant voor je?

Meld je dan ook aan en ontvang regelmatig gratis praktische tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en professionele groei  naar meer plezier, zelfvertrouwen en succes in het werk.


Al meer dan 4.500 lezers gingen je voor!

Je ontvangt geen 'spam'. Je kunt je op ieder moment afmelden en je e-mailadres wordt niet aan derden gegeven.

Geplaatst in Effectief samenwerken, Teamontwikkeling, Werkplezier en werksfeer en getagd met , , , , .